Currently browsing tag

Social Media

Grywalizacja w Polsce.
Cz. 2. W czy z Social Media.

Social Media są dobrym miejscem osadzenia gry w ramach kampanii obejmującej grywalizacje, ale mogą też być „bramą” do jej rozpoczęcia, źródłem wiedzy. Korzystanie z Social Media przy prowadzeniu kampanii marketingowych wykorzystujących grywalizację niesie ze sobą wiele korzyści. Pośród nich należy wymienić przede wszystkim: a)      możliwość obserwacji siebie w rankingach, co …

Wakacje kwitnące biznesem

Sezon wakacyjny dla wielu firm z poza sektora turystycznego i przemysłu z nim powiązanego, to czas oddechu dla handlowców, ale patrząc oczami praktyka, nie koniecznie dla marketingu. Dlaczego to nie sezon na oddech dla marketingu? Po pierwsze nie można dać klientom zapomnieć o nas. Po drugie we wrześniu zaczyna się …