Grywalizacja w Polsce.
Cz. 2. W czy z Social Media.

Social_MediaSocial Media są dobrym miejscem osadzenia gry w ramach kampanii obejmującej grywalizacje, ale mogą też być „bramą” do jej rozpoczęcia, źródłem wiedzy.

Korzystanie z Social Media przy prowadzeniu kampanii marketingowych wykorzystujących grywalizację niesie ze sobą wiele korzyści. Pośród nich należy wymienić przede wszystkim:

a)      możliwość obserwacji siebie w rankingach, co stanowi czynnik motywujący dla graczy, a tym samym wspomaga poszerzanie się grupy odbiorców

b)      budowanie pewnych społeczności, a co się z tym wiąże kształtowanie pewnych zachowań graczy, ich nauka

c)       szybkie rozprzestrzenianie się dzięki mocy marketingu szeptanego, który zdecydowanie wspiera kampanie, w tym te odpłatne

d)      wzmacnianie świadomości marki wśród klientów i potencjalnych klientów

e)      stosunkowo łatwa mierzalność pierwszych efektów poprzez obserwacje ilości graczy, ilości polubień profilu i/lub samej gry; możliwy jest do zmierzenia czas poświęcany na grę przez poszczególnych graczy, ilość powrotów w zestawieniu z Unikalnymi Użytkownikami

f)       pozyskiwanie kontaktów przez organizatora

W tym miejscu należy jednak dodać jedną bardzo istotną rzecz. Gra przygotowana w ramach kampanii, wykorzystującej gamification nie koniecznie musi być osadzona w ramach wybranego z Social Media by korzystać dobrodziejstw tego kanału. Innym, być może bardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest stworzenie dedykowanego portalu, na którym do gry logować można się poprzez różne Social Media. Pozwala to dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i oczywiście uzyskać informacje o graczach, a przede wszystkim kontakty. Taki zabieg został zastosowany w jednej z szczególnie mi bliskich kampanii, a mianowicie Join the A-Players League, o czym szerzej będę jeszcze pisać w jednej z kolejnych części z tego cyklu. Na tym przykładzie będę chciała również pokazać jakie znaczenie ma powiązanie działań on-line z off-line w kampaniach marketingowych.

Zanim do tego wszystkiego dojdę, w tym miejscu, chciałabym zaznaczyć, że bez względu na formę i obraną strategię przeprowadzenia kampanii marketingowej wykorzystującej grywalizacje, ważnym jest by pamiętać o kilku podstawowych zasadach mających przełożenie na skuteczność gamification:

a) właściwe zdefiniowanie problemu i celu jaki chcemy osiągnąć

b) określenie grupy docelowej i weryfikacja jej potrzeb, tj. „drzwi” przez które możemy do niej dotrzeć. Badania i analiza danych:

– określenie punktów wspólnych dla pozornie homogenicznej, ale być może wewnętrznie mocno zróżnicowanej grupy adresatów planowanego przez nas działania

– opis cech charakterystycznych graczy, w których celujemy oraz ich motywacji, tj. co może ją stanowić, w jakim stopniu i dlaczego

c) koncepcja gry po uwzględnieniu danych, o których mowa w pkt. a i b:

– wprowadzenie elementu zabawy

– obietnica/wizja możliwości osiągnięcia czegoś fantastycznego

– wprowadzenie mechanizmu gry

Pamiętaj też, że dla powodzenia realizacji kampanii ważne są relacje zwrotne pomiędzy takimi elementami jak (1): motywacja, akcja i feedback, które tworzą pewien trójkąt zależności składających się na sukces naszego działania i pozwalający ów mierzyć/weryfikować.

Dodam jeszcze, że w zależności od grupy docelowej nierzadko może się okazać, że aby przekonać nasz target group do gry kampanie on-line trzeba się wesprzeć działaniami off-line, czy też że sama grywalizacja powinna odbyć się poza siecią Internet jeśli nie w 100% to przynajmniej częściowo.

autor: dr Ewelina Jurczak

Polecane artykuły powiązane:

 

Bibliografia:
1. Siadkowski J., 2014, Grywalizacja. Zrób to sam! Poradnik, Blue Space, Warszawa